Jdi na obsah Jdi na menu
 


Herní doba

22. 5. 2007

Rozdělení doby hry


Utkání trvá, pokud se obě zúčastněná družstva a rozhodčí nedohodnou jinak, dva poločasy po 45 minutách. Každá dohoda, kterou se změní doba hry, (např. pro nedostatečnou viditelnost se doba trvání poločasů zkrátí na 40 minut), musí být provedena před začátkem utkání, a musí být v souladu s řádem příslušné soutěže.

Poločasová přestávka
Hráči mají právo na poločasovou přestávku.
Poločasová přestávka nesmí být delší než 15 minut.
Řád příslušné soutěže musí obsahovat dobu trvání poločasové přestávky.
Doba trvání poločasové přestávky může být změněna pouze se souhlasem rozhodčího.
Nastavení promeškaného času
Rozhodčí nastaví každý poločas o dobu, která byla promeškána

* střídáním,
* zjišťováním stavu zraněných hráčů,
* přepravou zraněných hráčů k ošetření mimo hrací plochu,
* zdržováním hry nebo
* z jiných důvodů.

Dobu hry nastaví rozhodčí podle svého měření.

Pokutový kop
Rozhodčí musí prodloužit dobu hry v každém poločase, aby mohl být proveden nebo opakován nařízený pokutový kop.

Prodloužení
Řád příslušné soutěže může obsahovat ustanovení o případném prodloužení doby hry o další dvě stejně dlouhé části, které bude využito v případě popsaném v pravidle X.

Nedohrané utkání
Utkání nedohrané z jakéhokoli důvodu se musí opakovat, není-li řádem příslušné soutěže stanoveno jinak.
ROZHODNUTÍ ČMFS

1. Doba hry pro soutěžní utkání je stanovena takto:
a. pro muže 2 poločasy po 45 minutách,
b. pro starší dorost 2 poločasy po 45 minutách,
c. pro mladší dorost 2 poločasy po 40 minutách,
d. pro starší žáky 2 poločasy po 35 minutách,
e. pro mladší žáky 2 poločasy po 30 minutách,
f. pro přípravky a minifotbal 2 poločasy po 25 minutách,
g. pro ženy 2 poločasy po 45 minutách,
h. pro žákyně 2 poločasy po 35 minutách.

2. Doba trvání poločasové přestávky je stanovena takto:
1. v soutěžních utkáních 15 minut, pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak,
2. v přátelských utkáních dohodou družstev,
3. v utkáních mládeže 15 minut; doba poločasové přestávky musí být dodržena,
4. v turnajových utkáních propozicemi turnaje.

3. O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne příslušný řídící orgán. Nebylo-li utkání předčasně ukončeno z viny družstev, musí se celé utkání opakovat v novém termínu.